ธรรมชาติวาดเสริมเติมโลกสวย รายล้อมด้วยดอกไม้และใบหญ้า

สายธารใสไหลเย็นมองเห็นปลา สุขหนักหนาพาชื่นรื่นเริงใจ

ตราบตะวันนั้นยังคู่ฝั่งฟ้า เดือนดาราเรืองรองผ่องไสว

มีห้วยหนองคลองน้ำลำนำไพร สุขฤทัยทั่วถ้วนชั่วนิรันดร์

 

          ริเวอร์วิวรีสอร์ท เป็นรีสอร์ทเล็กๆ ริมเขื่อนเชี่ยวหลาน  อันสวยงามเงียบสงบ เป็นส่วนตัว ในลักษณะ เป็นห้องพักสไตส์หลากหลายรูปแบบ ให้เลือกตามความพอใจ เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ มาเที่ยวแบบครอบครัว หรือหมู่คณะ ก็ได้ และบริเวณ เขื่อนเชียวหลาน น้ำใสสะอาด เหมาะสำหรับการพักผ่อน และเล่นน้ำคลอง
 
          เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลาน เป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่สองของภาคใต้ อยู่ใน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อก่อนสร้างแล้วเสร็จได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานนามให้ใหม่ว่า “เขื่อนรัชชประภา” มีความหมายว่า “แสงสว่างแห่งราชอาณาจักร” ด้วยทัศนียภาพโดยรอบบริเวณเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ สวยสดงดงาม และสงบร่มรื่น เหมาะแก่การไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวปีละกว่า 70,000 คน ให้เดินทางมาเยี่ยมชมเขื่อนรัชชประภา พื้นที่อ่างเก็บน้ำมีทัศนียภาพอันงดงาม ประกอบด้วยยอดเขาหินปูนที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามากมาย จนได้รับฉายาว่า "กุ้ยหลินเมืองไทย" ซึ่งพื้นที่น้ำเกือบทั้งหมด อยู่ในความดูแลของ อุทยานแห่งชาติเขาสก  เว้นเพียงพื้นที่น้ำในเขตทุ่นลอย อันได้แก่ รอบพระตำหนักเรือนรับรองที่ประทับ หน้าช่องระบายน้ำ และตลอดแนวสันเขื่อน อยู่ในความรับผิดชอบของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 
        ริเวอร์วิวรีสอร์ท มีกิจกรรมหลายอย่าง นั่งเรือชมทัศนียภาพในเขือนเชี่ยวหลาน และกุ้ยหลินเมืองไทย ชมสพานแขวน ภูเขารูปหัวใจ  รอทุกท่านมาลองสัมผัสอยู่...