ที่อยู่ :

เลขที่7/5 หมู่3 ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84230

เบอร์โทรศัพท์ :

083-1800446

Email :

river.bird2016@gmail.com

Webside :

www.riverview-resort.com

Facebook :

www.facebook.com/riverviewAtchaewlan